top of page

תיק לוחם כיבוי

תקיפה מהירה

תיק תקיפה המכיל מספר עזרים הכרחיים : 

שני זרנוק 1.5״ אורך 20 מטר תוצרת ציגלר גרמניה

מזנק טורבו סילון ״2 מרחק הסלנה 30 מטרים

מעבר שטורץ 3x2 תקן DIN

שני מפתח שטורצים תקן DIN

גלגל לפתיחת הידרנט 

bottom of page