תיק לוחם כיבוי

תקיפה מהירה

תיק תקיפה המכיל מספר עזרים הכרחיים : 

שני זרנוק 1.5״ אורך 20 מטר תוצרת ציגלר גרמניה

מזנק טורבו סילון ״2 מרחק הסלנה 30 מטרים

מעבר שטורץ 3x2 תקן DIN

שני מפתח שטורצים תקן DIN

גלגל לפתיחת הידרנט 

© Copyright 2020 עופר כיבוי חילוץ והצלה

משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel