תיק לוחם כיבוי

תקיפה מהירה

תיק תקיפה המכיל מספר עזרים הכרחיים : 

שני זרנוק 1.5״ אורך 20 מטר תוצרת ציגלר גרמניה

מזנק טורבו סילון ״2 מרחק הסלנה 30 מטרים

מעבר שטורץ 3x2 תקן DIN

שני מפתח שטורצים תקן DIN

גלגל לפתיחת הידרנט 

משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel