שטורצים

3x2 מעבר שטורץ

3x2 מעבר שטורץ

תקן דין

תוצרת גרמניה

2x1 מעבר שטורץ


2x1 מעבר שטורץ

תקן דין

תוצרת גרמניה

מכסה שטורץ ״1 ״2 ״3

מכסה שטורץ ״1 ״2 ״3

תוצרת גרמניה

4x3 שטורץ מעבר

 4X3 מעבר

DIN מעבר שטורץ תקן גרמני

תוצרת גרמניה

שטורץ הברגה פנימית

 DIN תקן

שטורץ נקבה הברגה פנימית

בגדלים שונים

תוצרת גרמניה

Please reload

© Copyright 2020 עופר כיבוי חילוץ והצלה

משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel