ערכת בדיקת ספיקה

איפיון רשת מים

ערכה לבדיקת ספיקת מים 

בדיקה מיידית לאיפיון רשת מים

לבחירה מגוון רחב של פיות למדידה 

מוכנה לשימוש כולל מחבר מהיר לברז שריפה 

שעון לחץ מכני מדויק 

מאושר UL

תוצרת ארה״ב