משאבות כיבוי אש

משאבת כיבוי ניידת
משאבה צפה
משאבה טבולה

משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel