פנס סימון

משוריין

תשעה מצבי הבהוב

אטום למים 50 מטר

כולל פנס לבן

 פועל בעזרת סוללות לא נטענות

© Copyright 2020 עופר כיבוי חילוץ והצלה

משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel