מיגון אישי

כפפות חום
ברכיות
כיסוי ראש נומקס
מגפי כבאים
קסדת כבאים
ערדלי כבאים
NFPA כפפות חום
חליפת התקרבות
NFPA / EN חליפת כבאי
תיקים

משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel