מזנקים

מזנק טורבו סילון 2״

ספיקות עד 475 ליטר דקה

מזנק טורבו סילון 2״

כולל שטורץ 1״ , 2״

 fm בעל תקן

ראש כדורי נירוסטה

שיניים נירוסטה

מזנק לחץ גבוה לכיבוי אש

לחץ עבודה 40 בר

ספיקות משתנות

עד 150 ליטר דקה

כולל נעילת הדק

כניסה 1״

שיניים נירוסטה

מזנק רב שימושי

מזנק רב שימושי

כולל שטורץ 1״ , 2״

מיוצר בגרמניה

המזנק בעל תקן דין

מזנק רב שימושי מיסוך

מזנק רב שימושי

כולל שטורץ 1״ , 2״

מיוצר בגרמניה

המזנק בעל תקן דין

מזנק ערפל לשריפות חשמל

תשעה נחירים לפיזור

ספיקה 300 ליטר דקה

לשימוש בשריפות חשמל

מיוצר בגרמניה

המזנק בעל תקן דין

מזנק קצף בינוני

מזנק קצף בינוני

כולל שטורץ 1״ , 2״

מיוצר בגרמניה

המזנק בעל תקן דין

מזנק קצף רב נפחי

מזנק קצף רב נפחי

כולל שטורץ 1״ , 2״

מיוצר בגרמניה

המזנק בעל תקן דין

מזנק טורבו סילון בור

מזנק טורבו סילון בור

כולל שטורץ 1״ , 2״

מיוצר בארה״ב

מזנק טורבו סילון ללא רתע

מזנק טורבו סילון ללא רתע

כולל שטורץ 1״ , 2״

מיוצר בארה״ב

מזנק טורבו סילון לחץ נמוך

מזנק טורבו סילון לחץ נמוך

כולל שטורץ 1״ , 2״

מיוצר בארה״ב

Please reload

© Copyright 2020 עופר כיבוי חילוץ והצלה

משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel