נגרר כיבוי אש

תותח

ספיקה עד 30,000 ליטר דקה

לחץ עבודה מקס׳ 16 בר

פייה בעלת חיבור להזנת קצף

מערכת הידראולית להצבה

ניתן לשינוי לפי דרישה

© Copyright 2020 עופר כיבוי חילוץ והצלה

משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel