נגרר כיבוי אש

תותח

ספיקה עד 30,000 ליטר דקה

לחץ עבודה מקס׳ 16 בר

פייה בעלת חיבור להזנת קצף

מערכת הידראולית להצבה

ניתן לשינוי לפי דרישה

משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel