נגרר כיבוי אש

תותח

ספיקה עד 30,000 ליטר דקה

לחץ עבודה מקס׳ 16 בר

פייה בעלת חיבור להזנת קצף

מערכת הידראולית להצבה

ניתן לשינוי לפי דרישה