top of page

תותחים

תותח כיבוי אש מפוקד

תותח כיבוי אש מפוקד

שליטה עד 100 מטרים

ספיקות עד 3800 ליטר דקה

אפשרות הפעלה ידנית

תוצרת בארה״ב

תותח כיבוי אש ברונזה


תותח כיבוי אש ברונזה

מותאם לאזורים קורוזיביים

אוגן כניסה ״3 או ״4

תוצרת ארה״ב

תותח כיבוי אש נייד קל


תותח כיבוי נייד קל משקל

​יכולת צידוד ידנית

מותאם לספיקות נמוכות

תוצרת בארה״ב

תותח כיבוי אש סורק אוטומטי


תותח כיבוי סורק אוטומטי

OZZIE דגם

זוית סריקה 60 מעלות

מיוצר בארה״ב

תותח פיזור הפגנות

תותח פיזור הפגנות

שליטה מתא הנהג עם ג׳ויסטיק

חיווי כיוון התותח בכל רגע נתון

ספיקות עד 4000 ליטר דקה

תוצרת ארה״ב

תותח כיבוי אש קבוע ״3

תותח כיבוי אש קבוע ״3

אוגן לבחירה ״3 או ״4

ספיקות עד 2500 ליטר דקה

אפשרות חיבור ליניקת קצף מחבית

תותח נייד קל משקל

תותח כיבוי אש קל משקל נייד

כניסה ״3 או ״2

ספיקות עד 1900 ליטר דקה

משקל 7 ק״ג בלבד

תותח כיבוי אש קבוע ״2

תותח כיבוי אש קבוע ״2

חומר ברונזה

צידוד 360 מעלות

ניתן לחבר פייה ליניקת קצף

תותח כיבוי אש נייד

תותח כיבוי אש נייד

ספיקות עד 3500 ליטר דקה

כניסה כפולה

גלגל שליטה נוח להפעלה

תותח מים כיבוי אש 500 גאלון

תותח מים כיבוי אש 500 גאלון

ספיקות משתנות

קומפקטי ביותר

ניתן לפיקוד מלוח שליטה

תותח כיבוי אש פיזור הפגנות

תותח כיבוי אש פיזור הפגנות

מותאם לספיקות גדולות

כולל תאורה מובנית

מותאם לפי דרישה

תותח פיזור הפגנות


תותח פיזור הפגנות

סילון מיוחד למרחק רב

נשלט מתא הנהג או מג׳ויסטיק מרוחק

מיוצר בארה״ב

Ladder Pipe תותח כיבוי אש


תותח כיבוי אש על סולם

כולל מנגנון הגבהה הידראולי

נשלט מרחוק

מיוצר בארה״ב

Please reload

bottom of page