ערכות נטענות

המשולש
סולריס פרו
טקטי 14,000 לומן
סולאריס כפול
32,000 לומן
גלקסי פרו
3,500 לומן
גלקסי 2000
2,000 לומן
גלקסי 2400
2,400 לומן
גלקסי 1200
ערכת תאורה אישית
סולאריס
16,000 לומן
עוד מוצרים
© Copyright 2020 עופר כיבוי חילוץ והצלה

משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel