top of page

לייף גארד

רב תכליתי

כלי רב תכליתי המכיל 5 פריטים

עוצמת הארה 200 לומן

תאורת היצף ופנס ממוקד במכשיר אחד כולל נצנץ אדום לחירום

מנפץ שמשות עוצמתי

חותך חגורות

מגנט בצד היחידה

AAA פועל בעזרת סוללות

bottom of page