לייף גארד

רב תכליתי

כלי רב תכליתי המכיל 5 פריטים

עוצמת הארה 200 לומן

תאורת היצף ופנס ממוקד במכשיר אחד כולל נצנץ אדום לחירום

מנפץ שמשות עוצמתי

חותך חגורות

מגנט בצד היחידה

AAA פועל בעזרת סוללות

משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel