גרזן

HRT

כלי עבודה אישי לכבאי

עצירת דלת מובנית

סגירת מיכלי גז

פטיש ניפוץ 

תוצרת ארה״ב