גרזן

HRT

כלי עבודה אישי לכבאי

עצירת דלת מובנית

סגירת מיכלי גז

פטיש ניפוץ 

תוצרת ארה״ב

משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel