חותכים

החזק ביותר - חותך 5060
החותך הקל ביותר 9 ק״ג
חותך סוללה קל
5060
חותך סוללה
חותך 5050 נטוי
חותך סוללה קל נטוי
עוד מוצרים
© Copyright 2020 עופר כיבוי חילוץ והצלה

משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel