כריות הרמה

כרית הרמה 2 טון
כרית הרמה 6 טון
כרית הרמה 8 טון
כרית הרמה 11 טון
כרית הרמה 16 טון
כרית הרמה 21 טון
כרית הרמה 31 טון
כרית הרמה 38 טון
כרית הרמה 53 טון
כרית הרמה 85 טון
כרית הרמה 96 טון
צינור אויר
גליל אויר דחוס
יחידת שליטה כפולה
ברזון בטחון
וסת לחץ
משאבה ידנית
עוד מוצרים

משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel