top of page

כלים ידניים

כלי שחרור עשן

מגוון רחב של כלים ידניים

מגוון של כלי עבודה אישיים

פיתוח חדשני של פיברגלס ייחודי

מיוצר בארה״ב

ווי הריסה

וו הריסה 2.4 מטר

מגוון רחב של כלים ידניים

מגוון של כלי עבודה אישיים

פיתוח חדשני של פיברגלס ייחודי

מיוצר בארה״ב

כלי עבודה

מגוון רחב של כלים ידניים

מגוון של כלי עבודה אישיים

פיתוח חדשני של פיברגלס ייחודי

מיוצר בארה״ב

גרזן כבאי

גרזן כבאי תקני עם ידית עץ

מגוון רחב של כלים ידניים

מגוון של כלי עבודה אישיים

פיתוח חדשני של פיברגלס ייחודי

מיוצר בארה״ב

לום חוליגן

לום חוליגן

חזק במיוחד

שלושה דגמים לבחירה

מיוצר בארה״ב

גרזן כבאי פולאוסקי

גרזן כבאי פולאוסקי

ידית מחוזקת

מיוצר באהר״ב

מחבט כיבוי מגרפה

מחבט כיבוי מגרפה

מגוון רחב של כלים ידניים

מגוון של כלי עבודה אישיים

פיתוח חדשני של פיברגלס ייחודי

מיוצר בארה״ב

גרזן כבאי תקני

 גרזן כבאי תקני ידית פיברגלס / עץ

מגוון רחב של כלים ידניים

מגוון של כלי עבודה אישיים

פיתוח חדשני של פיברגלס ייחודי

מיוצר בארה״ב

Please reload

bottom of page