שדה וחורש

מנשא כיבוי שריפות שדה
מבער נייד
כפפות חום שדה ויער
נשמית שדה ויער
גרזן שדה ויער
גרזן פולאוסקי
גרזן חורש
מערכת כיבוי הגנה 360 מעלות
גורגוי
מנשא
מנשא
משקף הגנה
קסדת כיבוי שדה ויער
מסור מיוחד
כלי עבודה ידניים
מגרפת שדה ויער
© Copyright 2020 עופר כיבוי חילוץ והצלה

משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel