משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel

שדה וחורש

מנשא כיבוי שריפות שדה
מבער נייד
כפפות חום שדה ויער
נשמית שדה ויער
גרזן שדה ויער
גרזן פולאוסקי
גרזן חורש
מערכת כיבוי הגנה 360 מעלות
גורגוי
מנשא
מנשא
משקף הגנה
קסדת כיבוי שדה ויער
מסור מיוחד
כלי עבודה ידניים
מגרפת שדה ויער