top of page

מקל חיתוך

פריצה חמה

פיתוח חדש המאפשר לחתוך ללא עזרים

קל, פשוט ומהיר לחיתוך מגוון רחב

טמפ׳ בערה 2800 מעלות צלזיוס

כולל גפרור תרמי להצתת המקל 

תוצרת אירופה

bottom of page