כיבוי אש

מערכת כיבוי ניידת להגנה
משאבות כיבוי אש
תותח כיבוי אש
מיגון אישי
מיגון אש בקצף
מזנק כיבוי אש
CAFS  כיבוי אש
תיק תקיפה מהירה
מחולל קצף רב נפחי
רימון כיבוי אש
כיבוי שדה וחורש טבעי
זרנוק כיבוי
ערכת איפיון רשת מים
נגרר כיבוי אש
Basket UL - מסנן סל
מסנן סל UL FM
מצמד שטורץ
כלים ידניים
עזרים
עגלת קצף לכיבוי אש
כיבוי אווירי
© Copyright 2020 עופר כיבוי חילוץ והצלה

משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel