משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel

כיבוי אש

מערכת כיבוי ניידת להגנה
משאבות כיבוי אש
תותח כיבוי אש
מיגון אישי
מיגון אש בקצף
מזנק כיבוי אש
CAFS  כיבוי אש
תיק תקיפה מהירה
מחולל קצף רב נפחי
רימון כיבוי אש
כיבוי שדה וחורש טבעי
זרנוק כיבוי
ערכת איפיון רשת מים
נגרר כיבוי אש
Basket UL - מסנן סל
מסנן סל UL FM
מצמד שטורץ
כלים ידניים
עזרים
עגלת קצף לכיבוי אש
כיבוי אווירי