רימון כיבוי אש

אירוסול

יחידה פשוטה וקלה להפעלה

כושר כיבוי עד חללים של 50 מ״ר

ניצרה לשימוש בטוח

קיימים מס׳ גדלים לבחירה

חיי מדף 10 שנים

משקל היחידה 5 ק״ג