משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel

 רימון כיבוי אש

אירוסול

יחידה פשוטה וקלה להפעלה

כושר כיבוי עד חללים של 50 מ״ר

ניצרה לשימוש בטוח

קיימים מס׳ גדלים לבחירה

חיי מדף 10 שנים

משקל היחידה 5 ק״ג