משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel

אטום לצלילה

כבל זוהר

אורך 50, 100, 200 מטרים

אטום לצלילה לעומק של 100 מטרים

מצב הארה קבוע או מהבהב

 זמן עבודה 15 שעות

  NiMH סוללת

תוצרת אנגליה

1/4