כבל זוהר 100 מטר

קו מציל חיים

אורך 50, 100, 200 מטרים

מצב הארה קבוע או מהבהב

 זמן עבודה 15 שעות

  NiMH סוללת

תוצרת אנגליה

1/4