כבל זוהר 100 מטר

קו מציל חיים

אורך 50, 100, 200 מטרים

מצב הארה קבוע או מהבהב

 זמן עבודה 15 שעות

  NiMH סוללת

תוצרת אנגליה

1/4

משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel