OMNISHORE – מערכת התמוכות לחילוץ בטיחותי

OMNISHORE מערכת תמוכות ייחודית, שפותחה על ידי חברת Holmatro. החברה הבינה את האתגרים שעומדים בפני פעולת חילוץ מרכב ולכן ייצרה את OMNISHORE. כאשר מגיעים לפעולת חילוץ, המגיבים הראשונים לאירוע חייבים להיות מסוגלים להסתגל לכל מצב אפשרי ובחכמה מספקת להצליח לחשוב עשרה צעדים קדימה. מבנה המוצר: מערכת התמוכות: OMNISHORE מכילה ארבעה סטים של תמוכות: OmniShore Configurator כלי מקוון וידידותי […]