פנס מוגן נפיצות

L-1

עוצמת הארה 100 לומן

כולל מגנט ותפס לקסדה

AAA פועל באמצעות 2 סוללות

class 1 division 1

כולל סוללות

© Copyright 2020 עופר כיבוי חילוץ והצלה

משרדים       ראשיים           בנימינה        3050000 

טל      04-6288444             פקס         04-6288555 

Binyamina, Israel