פנס מוגן נפיצות

Vulcan

פנס יד נישא חודר עשן

כולל 2 נורות לד סגולות מאחור

אלומה ממוקדת מאד למרחק רב

עוצמת הארה 145 לומן

class 1 division 2

כולל מטען